Danska
bokstaveringsalfabetet

Det danska bokstaveringsalfabetet — även kallat det fonetiska alfabetet, är ett system som används för att tydligare bokstavera ord och siffror när man kommunicerar över t.ex. telefon eller radio.

Det danska bokstaveringsalfabetet, känt som det danske fonetiske alfabetet på danska.

Tabell över det danska bokstaveringsalfabetet

BokstavKodordLjudklipp
AAnna
BBernhard
CCecilie
DDavid
EErik
FFrederik
GGeorg
HHans
IIda
JJohan
KKaren
LLudvig
MMari
NNikolaj
OOdin
PPeter
QQuintus
RRasmus
SSøren
TTheodor
UUlla
VViggo
WWilliam
XXerxes
YYrsa
ZZackarias
ÄÆgir
ÖØresund
ÅAase

Upp

Danska siffror och uttal

SiffraKodordLjudklipp
0Nul
1En
2To
3Tre
4Fire
5Fem
6Seks
7Syv
8Otte
9Ni

Upp