Portugisiska
bokstaveringsalfabetet

Det portugisiska bokstaveringsalfabetet — även kallat det fonetiska alfabetet, är ett system som används för att tydligare bokstavera ord och siffror när man kommunicerar över t.ex. telefon eller radio.

Det portugisiska bokstaveringsalfabetet även känt som det portugisiska fonetiska alfabetet.

Tabell över det portugisiska bokstaveringsalfabetet

BokstavKodordLjudklipp
AAveiro
BBragança
CCoimbra
DDafundo
EÉvora
FFaro
GGuarda
HHorta
IItália
JJosé
KKilograma
LLisboa
MMaria
NNazaré
OOvar
PPorto
QQueluz
RRossio
SSetúbal
TTavira
UUnidade
VViseu
WWashington
XXavier
YYork
ZZulmira

Upp

Portugisiska siffror och uttal

SiffraKodordLjudklipp
0Zero
1Um
2Dois
3Três
4Quatro
5Cinco
6Seis
7Sete
8Oito
9Nove

Upp