Spanska
bokstaveringsalfabetet

Det spanska bokstaveringsalfabetet — även kallat det fonetiska alfabetet, är ett system som används för att tydligare bokstavera ord och siffror när man kommunicerar över t.ex. telefon eller radio.

Nedan hittar du det spanska bokstaveringsalfabetet.

Tabell över det spanska bokstaveringsalfabetet

BokstavKodordLjudklipp
AAntonio
BBurgos
CCarmen
ChChocolate
DDolores
EEspaña
FFrancia
GGranada
HHistoria
IInés
JJosé
KKilo
LLorenzo
LlLlave
MMadrid
NNavarra
ÑÑoño
OOviedo
PParis
QQueso
RRamón
SSábado
TToledo
UUlises
VValencia
WWashington
XXilófono
YYegua
ZZaragoza

Upp

Spanska siffror och uttal

SiffraKodordLjudklipp
0Cero
1Uno
2Dos
3Tres
4Cuatro
5Cinco
6Seis
7Siete
8Ocho
9Nueve

Upp