Internationella
bokstaveringsalfabetet

Det internationella bokstaveringsalfabetet — även kallat det fonetiska alfabetet, är ett system som används för att tydligare bokstavera ord och siffror när man kommunicerar över t.ex. telefon eller radio.

Det internationella bokstaveringsalfabetet kallas även ibland för NATOs fonetiska alfabet. Bokstaveringsalfabetet togs fram av ICAO (International Aviation Organization) år 1950 och är idag en standard runt om i världen.

Tabell över det internationella bokstaveringsalfabetet

BokstavKodordLjudklipp
AAlfa
BBravo
CCharlie
DDelta
EEcho
FFoxtrot
GGolf
HHotel
IIndia
JJuliett
KKilo
LLima
MMike
NNovember
OOscar
PPapa
QQuebec
RRomeo
SSierra
TTango
UUniform
VVictor
WWhiskey
XX-ray
YYankee
ZZulu

Upp

Internationella siffror och uttal

SiffraKodordLjudklipp
0Zero
1One
2Two
3Three
4Four
5Five
6Six
7Seven
8Eight
9Niner

Upp