Italienska
bokstaveringsalfabetet

Det italienska bokstaveringsalfabetet — även kallat det fonetiska alfabetet, är ett system som används för att tydligare bokstavera ord och siffror när man kommunicerar över t.ex. telefon eller radio.

Synonymer till bokstaveringsalfabetet är bland annat telefonalfabetet, stavningsalfabetet och radioalfabetet.

Tabell över det italienska bokstaveringsalfabetet

BokstavKodordLjudklipp
AAncona
BBologna
CComo
DDomodossola
EEmpoli
FFirenze
GGenova
HHotel
IImola
JJolly
KKursaal
LLivorno
MMilano
NNapoli
OOtranto
PPadova
QQuarto
RRoma
SSavona
TTorino
UUdine
VVenezia
WWashington
XXeres
YYacht
ZZara

Upp

Italienska siffror och uttal

SiffraKodordLjudklipp
0Zero
1Uno
2Due
3Tre
4Quattro
5Cinque
6Sei
7Sette
8Otto
9Nove

Upp