Finska
bokstaveringsalfabetet

Det finska bokstaveringsalfabetet — även kallat det fonetiska alfabetet, är ett system som används för att tydligare bokstavera ord och siffror när man kommunicerar över t.ex. telefon eller radio.

Det finska bokstaveringsalfabetet som användes fram till 2005 innan de gick över till NATO-standarden (Internationella bokstaveringsalfabetet).

Tabell över det finska bokstaveringsalfabetet

BokstavKodordLjudklipp
AAarne
BBertta
CCelsius
DDaavid
EEemeli
FFaarao
GGideon
HHeikki
IIivari
JJussi
KKalle
LLauri
MMatti
NNiilo
OOtto
PPaavo
QKuu
RRisto
SSakari
TTyyne
UUrho
VVihtori
WWiski
XÄksä
YYrjö
ZTseta
ÅÅke
ÄÄiti
ÖÖljy

Upp

Finska siffror och uttal

SiffraKodordLjudklipp
0Nolla
1Yksi
2Kaksi
3Kolme
4Neljä
5Viisi
6Kuusi
7Seitsemän
8Kahdeksan
9Yhdeksän

Upp